Đề xuất mẫu sơ yếu lý lịch mới cho cán bộ, công chức, viên chức

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
05/07/2021 15:19 PM

Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức đang được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến.

Ảnh chụp mẫu sơ yếu lý lịch mới cho cán bộ, công chức, viên chức

Ảnh chụp mẫu sơ yếu lý lịch mới cho cán bộ, công chức, viên chức (đề xuất)

Theo đó, đề xuất thống nhất sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông tư này để thay thế mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008 và 2c/TCTW-98 trong việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng theo Dự thảo Thông tư này, hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức là tài liệu điện tử được hình thành trên cơ sở số hóa hồ sơ giấy đã được hình thành trước đây của cán bộ, công chức, viên chức và hồ sơ điện tử theo mẫu mới được ban hành kèm theo Thông tư này.

Hồ sơ này được lưu trữ trên Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Phần mềm quản lý hồ sơ). Hệ thống phần mềm được kết nối với các phần mềm quản lý hồ sơ để liên thông, chia sẻ dữ liệu trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Số hóa hồ sơ là việc nhập, quét (scan) dữ liệu có sẵn trên hồ sơ giấy nhằm chuyển dữ liệu dạng văn bản giấy sang dạng thông tin, văn bản điện tử và được lưu trữ trong hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên Phần mềm quản lý hồ sơ.

Lộ trình thực hiện hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức (đề xuất)

(1) Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV; Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; Quyết định 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và Quyết định 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức trong thời gian 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Riêng mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo mẫu quy định tại Khoản 4 Điều 6 Dự thảo Thông tư này (tức áp dụng từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành).

(2) Hết thời hạn nêu trên, các Bộ, ngành và địa phương không thực hiện quản lý hồ sơ theo quy định tại Khoản (1).

(3) Trong thời gian 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện toàn bộ việc chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý hồ sơ điện tử trên Phần mềm quản lý hồ sơ.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,277

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn