Hướng dẫn đăng ký hộ khẩu với người thuê nhà từ 01/7/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
29/06/2021 08:15 AM

Vài ngày nữa thì Luật Cư trú 2020 sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó, sẽ có một số thay đổi đối với việc đăng ký hộ khẩu của người thuê nhà (thuê trọ). Bài viết này sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ khẩu đối với người đang thuê nhà từ 01/7/2021.

Điều kiện người thuê nhà được đăng ký hộ khẩu

Theo Điều 20 Luật Cư trú 2020, để được đăng ký hộ khẩu tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng hộ khẩu tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký hộ khẩu vào cùng hộ gia đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Hồ sơ đăng ký hộ khẩu đối với người thuê nhà

Theo khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú, hồ sơ đăng ký hộ khẩu đối với người thuê nhà gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký hộ khẩu của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký hộ khẩu theo quy định.

Thủ tục đăng ký hộ khẩu

Bước 1: Người đăng ký hộ khẩu nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Trong đó: Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Ví dụ: A ở Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)  thì thực hiện đăng ký hộ khẩu tại công an Quận 1 thành phố HCM.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký hộ khẩu; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 26,024

Bài viết về

Luật Cư trú 2020

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn