Một số quy định đặc thù về tài chính với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/06/2021 09:09 AM

Ngày 18/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, quy định một số nội dung đặc thù về tài chính với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đơn cử như:  

*Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, chỉ được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

*Doanh thu

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quản lý doanh thu và thu nhập khác theo quy định tại Điều 30 Nghị định 91/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Doanh thu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm:

- Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý thành viên; doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bao gồm doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin; doanh thu từ dịch vụ hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán; doanh thu dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Doanh thu và thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con bao gồm khoản thu lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tại công ty con, thu khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của công ty con; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

*Chi phí

 Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quản lý chi phí theo quy định tại Điều 30 Nghị định 91/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

*Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp

 Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước.

Xem chi tiết nội dung cơ chế tài chính đặc thù của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tại Nghị định 59/2021/NĐ-CP.

Nghị định 59/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/8/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,109

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn