Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, tinh giản biên chế

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
05/05/2021 09:50 AM

Bộ Nội vụ có Công văn 1787/BNV-TCBC ngày 27/4/2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP, 106/2020/NĐ-CP và Công văn 188/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ.

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, tinh giản biên chế

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 188/VPCP-TCCV, Bộ Nội vụ đã có Công văn 3725/BNV-TCBC ngày 28/7/2020, Công văn 5168/BNV-TCBC ngày 01/10/2020, Công văn 437/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 và Công văn 1538/BNV-TCBC ngày 13/4/2021 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có văn bản gửi Bộ Nội vụ theo yêu cầu tại các văn bản nêu trên dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện 02 Nghị định này, đặc biệt là việc giao, thẩm định biên chế công chức, viên chức năm 2022 và các năm sau của các Bộ, ngành, địa phương.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại các Văn bản nêu trên, sớm gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến, hoàn thiện văn bản và ban hành theo thẩm quyền.

- Đối với các bộ, ngành, địa phương:

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức gắn với sắp xếp lại cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,856

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn