Chính sách mới liên quan đến giáo viên có hiệu lực từ tháng 5/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
27/04/2021 08:22 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng những chính sách mới liên quan đến giáo viên và những người có nguyện vọng trở thành giáo viên có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Chính sách mới liên quan đến giáo viên có hiệu lực từ tháng 5/2021 (ảnh minh họa)

1. Nhiều quy định mới giáo viên cần biết khi giảng dạy online

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 16/5/2021) về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Thông tư 09 có nhiều quy định mới về vấn đề giảng dạy online giáo viên cần nắm rõ:

- Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

- Giúp giáo viên tổ chức triển khai dạy học trực tuyến trực tiếp để giảng bài và hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một không gian học tập thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ (chia sẻ màn hình máy tính), chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến đến học sinh;

- Giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của cơ sở giáo dục phổ thông và bảo đảm mục tiêu giáo dục theo quy định; tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

2. Cử nhân thuộc 06 chuyên ngành có thể trở thành giáo viên tiểu học sau khi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học sẽ có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.

Theo đó, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp (gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ) muốn trở thành giáo viên tiểu học chỉ cần tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cụ thể:

- Để trở thành giáo viên tiểu học, người học sẽ được đào tạo 13 học phần bắt buộc tương đương 31 tín chỉ và chọn 02 học phần trong 07 học phần tự chọn tương đương 04 tín chỉ.

- Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

- Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.

3. Bồi dưỡng người không có bằng sư phạm trở thành giáo viên THCS, THPT

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/5/2021) ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.

Theo đó, những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.

Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT, người học có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS-THPT.

4. Thay đổi trình độ chuẩn của giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ 22/5/2021 quy định mới về trình độ chuẩn của giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

Theo Luật Giáo dục 2019, trình độ với giáo viên THCS và THPT là phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Tuy nhiên, hiện hành, đối với giáo viên giáo dục thường xuyên tại THCS phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở;

Đối với giáo viên giáo dục thường xuyên tại THPT phải Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

5. Giảm sổ sách cho giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngoài ra, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên còn thay đổi về sổ sách giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quy chế mới, sổ sách của giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm 03 loại:

Kế hoạch bài học (giáo án); Sổ theo dõi, đánh giá học viên; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Hiện hành, theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT, sổ sách giáo viên gồm 05 loại:

Sổ kế hoạch giảng dạy; Giáo áo; Sổ dự giờ; Sổ điểm cá nhân;  Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp; Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,038

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn