Chính sách thuế - phí - lệ phí có hiệu lực từ tháng 5/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
26/04/2021 08:01 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu các chính sách thuế - phí – lệ phí có hiệu lực từ tháng 05/2021 sau đây:

1. Không còn thu lệ phí gia hạn hộ chiếu từ 22/5/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 22/5/2021).

Theo đó, trong Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèo theo không còn quy định về mức thu lệ phí gia hạn hộ chiếu như hiện hành nữa.

(Hiện nay, Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định lệ phí gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ à 100.000 đồng/lần).

Xem thêm: 03 trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu từ 22/5/2021

2. Biểu mức thu phí trong chăn nuôi từ ngày 17/5/2021

Đây là nội dung tại Thông tư 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Theo đó, mức thu phí trong chăn nuôi được quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24, áp dụng như sau:

- Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí kể từ ngày 01/01/2022 trở đi.

- Miễn thu phí đối với các đối tượng là:

+ Cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng;

+ Tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nội dung thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24.

Biểu mức thu phí được ban hành kèm theo Thông tư 24/2021/TT-BTC, đơn cử như:

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tự do tại Việt Nam: 350.000 đồng/ 01 sản phẩm/lần.

- Phí Công nhận dòng, giống vật nuôi mới: 750.000 đồng/01 dòng, giống/lần.

- Phí Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phối giống gia súc: 250.000 đồng/01 giống/lần…

Chính sách thuế - phí – lệ phí có hiệu lực từ tháng 5/2021

3. Điểm mới trong giao dịch thuế điện tử từ ngày 03/5/2021

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (có hiệu lực từ ngày 03/5/2021).

Theo đó, có một số điểm mới nổi bật đáng lưu ý được Tổng cục thuế giới thiệu tại Công văn 1194/TCT-KK năm 2021; đơn cử như về chứng từ điện tử tại Điều 6 Thông tư 19:

- Bổ sung quy định hồ sơ thuế điện tử bao gồm:

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiên chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới bổ sung tại Điều 1 Thông tư 19.

- Sửa đổi, bổ sung quy định chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử:

Chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP  về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN.

Trước đây: quy định chứng từ nộp thuế điện tử là giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính dưới dạng điện tử, trừ trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng.

Xem thêm: 04 điểm mới về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử từ ngày 03/5/2021

4. Cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế từ 20/5/2021

Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương bao gồm:

(1) Vụ Chính sách;

(2) Vụ Pháp chế;

(3) Vụ Dự toán thu thuế;

(4) Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;

(5) Vụ Kê khai và Kế toán thuế;

(6) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;

(7) Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế;

(8) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn;

(9) Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân;

(10) Vụ Hợp tác Quốc tế;

(11) Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng;

(Hiện nay, theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg là Vụ Kiểm tra nội bộ).

(12) Vụ Tổ chức cán bộ;

(13) Vụ Tài vụ - Quản trị;

(14) Văn phòng;

(15) Cục Công nghệ Thông tin;

(16) Trường Nghiệp vụ Thuế;

(17) Tạp chí thuế.

Quyết định 15/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/5/2021.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,204

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn