Thí điểm có 02 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/04/2021 16:41 PM

Ngày 08/4/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, gồm:

- Chủ tịch HĐND;

- 02 Phó Chủ tịch HĐND;

- Các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND;

Chủ tịch HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách;

Phó Chủ tịch HĐND thành phố là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

(Hiện hành, theo khoản 2 Điều 39 Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

- Trường hợp Chủ tịch HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ tịch HĐND;

- Trường hợp Chủ tịch HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 02 Phó Chủ tịch HĐND).

Bên cạnh đó, Ban của HĐND thành phố Hà Nội, gồm:

- Trưởng Ban;

- 02 Phó Trưởng Ban;

- Các Ủy viên.

Trưởng ban của HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó trưởng ban của HĐND thành phố là địa biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Ban của HĐND thành phố có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

(Hiện hành, theo khoản 3 Điều 39 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì:

- Trường hợp Trưởng ban của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì Ban có 01 Phó Trưởng ban;

- Trường hợp Trưởng ban của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì Ban có 02 Phó Trưởng ban).

Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 97/2019/QH14.

Nghị quyết 160/2021/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,965

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn