Đề xuất sửa Nghị định 76/2019 về chính sách với CBCC vùng ĐBKK

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
16/03/2021 15:22 PM

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân.

Kịp thời đề xuất sửa Nghị định 76/2019 về chính sách với CBCC vùng ĐBKK

Kịp thời đề xuất sửa đổi Nghị định 76/2019 về chính sách với CBCC vùng ĐBKK (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Bộ LĐTB&XH theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách nhằm bảo đảm thu hút cán bộ, công chức, người lao động cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống cư dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo.

- Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động công tác tại các vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, các trường chuyên biệt.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố công khai theo quy định hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ địa chính các khu vực biên giới, giám sát biến động nguồn nước và các hoạt động khác trên khu vực biên giới đất liền Việt Nam với các nước làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương khai thác, ứng dụng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực các tỉnh biên giới đất liền.

- Các bộ, ngành, địa phương khác (không phải địa phương có biên giới đất liền, trên biển và hải đảo), thực hiện ngiêm túc các quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; không để xảy ra chậm chi trả, không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ ảnh hướng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người người lao động.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 15/3/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,469

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn