Hướng dẫn kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Kiểm sát năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
08/03/2021 13:51 PM

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao có Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 06/03/2021 về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.

Đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Kiểm sát năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/202 như sau:

*Công tác quán triệt, triển khai thực hiện:

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện:

Việc lập danh sách đăng ký cử công chức, viên chức đi học theo Kế hoạch 16/KH-VKSTC và dự kiến kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ; đồng thời gửi bản mêm các danh sách này về địa chỉ: phongquanlydaotaov15@gmail.com (Kế hoạch 16/KH-VKSTC; mẫu danh sách đăng ký cử công chức, viên chức đi học và kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị được đăng tải tại mục Thông báo trên website vksndtc.gov.vn).

Lưu ý: Các văn bản gửi qua email đề nghị ghi rõ tên đơn vị và theo mẫu: Tiêu đề email: VKSND tỉnh/thành phố... Tên file đính kèm: VKSND tỉnh/thành phố... Kế hoạch tổ chức các lớp tại địa phương/Danh sách đăng ký cử công chức, viên chức tham gia các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

Mẫu danh sách đăng ký CCVC đi học và kế hoạch lớp bồi dưỡng

*Về đối tượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Các đơn vị trong Ngành đăng ký cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện; trong đó:

- Đối tượng cử đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát gồm những công chức, viên chức thuộc biên chế của VKSND các cấp, đã tốt nghiệp đại học Luật và đã được công nhận hết thời gian tập sự.

 - Đối tượng cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành gồm những công chức, viên chức đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ khâu công tác đó; phù hợp với vị trí việc làm.

*Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch 16/KH-VKSTC để xây dựng và triển khai chương trình công tác và kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.

- Đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về: Kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại và kiểm sát việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại; Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự; Kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính đối với các quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai... cho Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp của VKSND các cấp (trừ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và tương đương trở lên).

- Không tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng những công chức, viên chức không được VKSND tối cao triệu tập, không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

*Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị

Để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo quy định bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (tối thiểu 05 ngày/năm), VKSND địa phương, đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế về việc nâng cao chất lượng công tác và nguồn kinh phí được cấp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phối hợp với các cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở đào tạo của Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tại địa phương, đơn vị.

Đề nghị VKSND địa phương, đơn vị có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước thời gian dự kiến mở lớp 01 tháng về kế hoạch mở lớp bồi dưỡng tại chỗ và báo cáo kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định.

Xem chi tiết tại Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 06/03/2021.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,619

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn