07 trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại kiểm toán

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
02/03/2021 10:50 AM

Theo Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ban hành ngày 24/02/2021, những trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại kiểm toán nhà nước bao gồm:

Các trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại kiểm toán (Ảnh minh họa)

(1) Khiếu nại không do người khiếu nại quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước thực hiện. Người khiếu nại thực hiện việc khiếu nại không phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi hành vi hoặc đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán mà mình khiếu nại;

(2) Không chứng minh rõ hành vi của thành viên Đoàn kiểm toán hoặc nội dung đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán có căn cứ trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân mình;

(3) Không xác định được thiệt hại gây ra có nguyên nhân từ các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trái pháp luật hoặc hành vi trái pháp luật được xác định là nguyên nhân trực tiếp hoặc nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đối với thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân mình;

(4) Đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại không thông qua người đại diện là thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người đại diện không được ủy quyền hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại; khiếu nại không bằng hình thức đơn khiếu nại theo Điều 8 Quy định này;

(5) Khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa được phát hành hoặc khiếu nại về hành vi không thuộc nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật (quy định mới);

(6) Thời hiệu khiếu nại kiểm toán đã hết theo quy định mà không có lý do chính đáng;

(7) Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc người khiếu nại rút đơn khiếu nại và đã có thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại (phần in nghiêng là quy định mới).

Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành từ ngày 11/04/2021 và thay thế Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ngày 28/07/2016.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,911

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn