Những nơi có thể thành lập Phòng công chứng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/02/2021 09:35 AM

Bộ Tư pháp có Công văn 412/BTP-TCCB ngày 18/02/2021 về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, dịch vụ công chứng được xác định là dịch vụ công cơ bản, thiết yếu xuất phát từ tính chất đặc thù về pháp luật, tư pháp, và định hướng, yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp của Đảng, Nhà nước.

Hướng sắp xếp, tổ chức lại các Phòng công chứng

Có thể thành lập Phòng công chứng ở những nơi khó khăn chưa có điều kiện xã hội hóa hoạt động công chứng (Ảnh minh họa)

Công chứng là dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện, dịch vụ cơ bản được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện đã được đề cập tại các Nghị quyết, văn bản như: Luật Công chứng 2014; Thông báo 85-TB/VPTW ngày 24/10/2018; Nghị quyết 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 và Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 05/01/2019. Trên cơ sở các văn bản nêu trên:

- Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn theo đúng tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW;

- Duy trì các Phòng công chứng đã tự chủ về tài chính để giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp dịch vụ công chứng;

- Chuyển đổi hoặc giải thể các Phòng công chứng hoạt động không hiệu quả tại các địa bàn mà Văn phòng công chứng đã đáp ứng được nhu cầu công chứng;

- Những nơi khó khăn chưa có điều kiện xã hội hóa hoạt động công chứng có thể thành lập Phòng công chứng để đáp ứng nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức.

Như vậy, có thể thành lập Phòng công chứng ở những nơi khó khăn chưa có điều kiện xã hội hóa hoạt động công chứng.

Công văn 412/BTP-TCCB ngày 18/02/2021

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn