Quy định về cấp và cấp lại Giấy báo tử từ 01/02/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
26/01/2021 15:30 PM

Việc cấp và cấp lại Giấy báo tử đối với tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 5 Thông tư 24/2020/TT-BYT

1. Cấp giấy báo tử

- Sau khi xác định người bệnh đã tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy báo tử.

- Người thân thích của người tử vong bao gồm người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký.

- Giấy báo tử được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho người thân thích của người tử vong và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Mẫu giấy báo tử

2. Cấp lại giấy báo tử

**Trường hợp nhầm lẫn khi ghi chép Giấy báo tử

- Người thân của người tử vong làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử, kèm theo giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy báo tử lần đầu cho người tử vong.

- Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thu hồi Giấy báo tử có nhầm lẫn để hủy. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

- Giấy tờ chứng minh khi nhầm lẫn về họ, chữ đệm, tên, số CMND và những thông tin cá nhân khác của người tử vong thì gửi kèm bản phô tô một trong các giấy tờ sau đây: hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân thể hiện nội dung nhầm lẫn do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú) và mang theo bản chính các giấy tờ chứng minh sự nhầm lẫn để đối chiếu.

**Trường hợp mất, rách, nát Giấy báo tử

- Người thân thích của người tử vong phải làm Đơn đề nghị cấp lại và gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy báo tử lần đầu.

- Trong thời hạn tối đa là 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy báo tử bị rách, nát; kiểm tra thông tin trong đơn so với bản Giấy báo tử đã cấp. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

- Giấy báo tử được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy báo tử cũ và đóng dấu “Cấp lại”.

Mẫu cấp lại giấy báo tử

Thông tư 24/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,756

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn