Phụ cấp hàng tháng ít nhất bằng mức lương cơ sở với công chức làm công tác xã hội

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
25/01/2021 14:05 PM

Đây là một trong các mục tiêu cụ thể của Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021.

Mức phụ cấp hàng tháng ít nhất bằng mức lương cơ sở với người làm công tác xã hội

Mc ph cp hàng tháng ít nht bng mc lương cơ s vi công chức làm công tác xã hi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, giai đon 2021 – 2025, đạt từ 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội.

Trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mc ph cp hàng tháng ti thiu bng mc lương cơ bn do Chính ph quy đnh (hay lương cơ sở). .

Giai đon 2026 – 2030, đạt 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội.

Trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mc ph cp hàng tháng ti thiu bng mc lương cơ bn do Chính ph quy đnh.

Như vậy, nếu công chức, viên chức được phân công, bố trí làm công tác xã hội tại các đơn vị nêu trên thì nhận được phụ cấp hàng tháng ít nhất bằng mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 128/2020/QH14).

Xem chi tiết tại Quyết định 112/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,509

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn