Văn phòng Chính phủ và TANDTC phối hợp xây dựng Chính phủ, Tòa án điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
16/01/2021 09:29 AM

Ngày 13/01/2021 Văn phòng Chính phủ và TANDTC ban hành Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC về việc phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính.

E-court

Tòa án điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định nội dung phối hợp như sau:

**Phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử và Tòa án điện tử phục vụ sự chỉ đạo điều hành, gồm:

- Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo môi trường pháp lý đầy đủ để triển khai Tòa án điện tử.

- Tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và Tòa án điện tử.

- Tư vấn, hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử của hệ thống Tòa án; kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ hệ thống Tòa án và với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp thông tin, tiện ích, dịch vụ công trực tuyến của Tòa án; kết nối, chia sẻ thông tin để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Tòa án trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Tòa án thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia để tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi dữ liệu trong nội bộ hệ thống Tòa án và với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Tòa án và kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

**Phối hợp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cụ thể:

- Tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính tư pháp của Tòa án để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào các thủ tục có liên quan đến người dân, doanh nghiệp giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp với hệ thống Tòa án.

- Tư vấn, hỗ trợ trong việc cung cấp, cải thiện chất lượng các thủ tục hành chính tư pháp của Tòa án liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp theo dõi, cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Xem chi tiết Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,098

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn