Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ ngày 01/4/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/12/2020 11:03 AM

Ngày 03/12/2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1666/QĐ-BHXH về mẫu thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ ngày 01/4/2021

Mu th bo him y tế mi áp dng t ngày 01/4/2021

Theo đó, thông tin in trên phôi thẻ BHYT bao gồm:

- Mã số: in 10 ký tự mà sổ BHXH của người tham gia BHYT.

- Họ và tên: in họ và tên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa.

- Ngày sinh: in ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT.

- Giới tính: in nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia Bl IYT.

- Mã mức hưởng BHYT: in (01 ký tự: theo số thứ tự từ 1 dến 5) ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT.

- Mã nơi đối tượng sinh sống: in (02 ký tự: K1/K2/K3) ký hiệu nơi người dân tộc thiếu số và người thuộc hộ gia đinh nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

- Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: in tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký.

- Giá trị sử dụng: in giá trị sử dụng thẻ từ ngày .../.../...

- Thời điểm đủ 05 năm liên tục: in từ ngày .../.../... tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể:

+ Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.

- Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ 05 năm hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

- Nơi cấp, đổi thẻ BHYT: in lên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ quan BHXH in cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia.

- Chữ ký: in chức danh, chữ ký quét và họ tên của Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (hoặc người đứng dầu đơn vị thuộc BHXH được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa ủy quyền).

- Vị tri dán ảnh: in khung trống nét đơn màu đen kích thước 20mm x 30mm để chờ dán ảnh.

- Vị trí mã vạch: in mã vạch hai chiều (chứa thông tin trên thẻ và chuỗi ký tự kiểm tra)

Phôi thẻ BHYT đã được in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành (tức ngày 01/4/2021), được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.

Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 và thay thế Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,477

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn