11 quy định về lương hưu sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
24/11/2020 15:20 PM

Sau đây là những quy định về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu… sẽ chính thức hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021:

STT

Quy định hết hiệu lực

Quy định mới áp dụng từ ngày 01/01/2020

01

Điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015.

- Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP

02

Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 115/2015.

Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020

03

Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu với người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

- Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP

04

Điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện tại Điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015.

- Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP

05

Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… quy định tại Điểm a, b khoản 1 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016.

- Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP

06

Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… quy định tại khoản 3 Điều 9  Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016.

Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 153/2020

07

Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…  tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016.

- Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019

- Nghị định 153/2020/NĐ-CP

08

Quy định về tuổi nghỉ hưu tại Điều 187 Bộ luật Lao động 2012

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019

09

Quy định về Điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Khoản 1 Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019

10

Quy định về Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

11

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện tại Khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014/

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 2 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020.

- Điều 220 Bộ luật Lao động 2019.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,461

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn