Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng ĐBSCL

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
23/11/2020 10:39 AM

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1832/QĐ-TTg về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long với 3 trụ cột:

- Trụ cột 1: Đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế, cơ chế mạnh hơn với mục tiêu, gồm:

+ Thiết lập, vận hành thể chế vùng có tính đại diện và trách nhiệm giải trình;

+ Xây dựng, thực hiện quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh;

+ Xây dựng nền tảng thông tin phục vụ ra quyết định dựa trên bằng chứng.

- Trụ cột 2: Cải cách cơ chế, chính sách liên ngành, liên tỉnh tích hợp theo không gian với mục tiêu, gồm:

+ Lồng ghép các đánh giá tổng hợp về lợi ích và rủi ro biến đổi khí hậu và môi trường trong quyết định đầu tư;

+ Tăng cường chuyển đổi theo hướng nông nghiệp đa dạng, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng;

+ Tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nước theo phương pháp tích hợp.

- Trụ cột 3: Tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả với mục tiêu, gồm:

+ Tăng cường chuyển giao, bổ sung ngân sách từ trung ương về địa phương và hiệu quả chi tiêu cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Tạo lập khuôn khổ khuyến khích tài chính xanh;

+ Khuyến khích nguồn lực tài chính tư nhân.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 1832/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/11/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,398

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn