Triển khai tách người quản lý DNNN khỏi chế độ công chức, viên chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
03/11/2020 15:32 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Tách chế độ CCVC

Triển khai tách người quản lý DNNN khỏi chế độ công chức, viên chức (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, Bộ Nội vụ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như sau:

- Thực hiện tách người quản lý DNNN khỏi chế độ công chức, viên chức. Triển khai rộng rãi cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch.

- Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi cơ chế chính sách để gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu DNNN.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành khác thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp khác, đơn cử như:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động của DNNN.

+ Rà soát, xây dựng Tiêu chí phân loại DNNN giai đoạn sau năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016.

+ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế để tăng cường quản lý các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, các doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với DNNN theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp trong Quý IV/2020.

+ Chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách về hoàn thiện hạ tầng cơ sở, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường, sinh thái, nhất là từ các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia có công nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối các mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Rà soát, sửa đổi Thông tư 44/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/10/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22 /7/2015 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

+ Nghiên cứu, định hướng đào tạo nghề cho người lao động để đáp ứng nhu cầu thực tế để đáp ứng quá trình dịch chuyển chuỗi sản xuất và thích nghi với tình trạng dịch bệnh kéo dài...

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 161/NQ-CP ban hành ngày 29/10/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,965

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn