Nội dung công tác thanh tra ngành LĐTBXH năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
31/10/2020 13:32 PM

Ngày 30/10/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là LĐTBXH) có Công văn 4288/LĐTBXH-TTr hướng dẫn công thác thanh tra năm 2021.

Thanh tra lao động

Công tác thanh tra năm 2021 của ngành LĐTBXH (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Bộ LĐTBXH hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 của ngành LĐTBXH như sau:

- Thanh tra hành chính

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ được giao; trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản.

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành gồm:

 (1) Lĩnh vực lao động

- Thực hiện chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực xây dựng với trọng tâm là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người.

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trên trang thông tin điện từ http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn, qua đó phân tích, đánh giá kết quả tự kiểm tra trực tuyến và gửi kiến nghị đến doanh nghiệp; tổng hợp tình hình tự kiểm tra tại các cơ sở lao động đóng trên địa bàn gửi Thanh tra Bộ LĐTBXH.

(2) Lĩnh vực người có công

Tiếp tục thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng trong phạm vi toàn quốc, đảm bảo đến hết năm 2021, toàn bộ hồ sơ đối tượng này được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(3) Lĩnh vực trẻ em

Thanh tra ngành LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung thanh tra việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo Quyết định 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 và Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

(4) Lĩnh vực giảm nghèo

Tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% số hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương được thanh tra.

(5) Lĩnh vực người nước ngoài làm việc tại địa phương

Quản lý chính xác số lượng, tình hình hoạt động của người nước ngoài làm việc tại địa phương, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định.

(6) Lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, số tiền nợ bảo hiểm xã hội lớn.

(7) Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp trong đó trọng tâm là thanh tra việc gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm.

(8) Các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH: Lựa chọn những vấn đề, nội dung đang gây bức xúc, được dư luận quan tâm để xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 cho phù hợp.

Xem chi tiết Công văn 4288/LĐTBXH-TTr ngày 30/10/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,018

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn