Thực hiện việc số hoá thông tin, dữ liệu hộ tịch trước ngày 01/01/2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
27/10/2020 15:33 PM

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Hộ tịch điện tử

Thực hiện việc số hoá thông tin, dữ liệu hộ tịch trước ngày 01/01/2025 (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp yêu cầu:

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy;

- Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử của địa phương đã triển khai trước khi sử dụng Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Trong đó:

+ Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Công nghệ thông tin.

+ Đơn vị phối hợp: Đơn vị có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Sản phẩm: Dữ liệu được chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

+ Thời gian hoàn thành: theo lộ trình hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01/01/2025.

+ Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước.

- Xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Trong đó:

+ Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

+ Sản phẩm: Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

+ Thời gian hoàn thành: Sau khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được xây dựng, hoàn thiện, vận hành trên toàn quốc, trước ngày 31/12/2024.

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước…

Xem thêm nội dung chi tiết tại Quyết định 2168/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,503

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn