Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
26/08/2020 08:16 AM

Thủ tướng ban hành Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập bộ giáo dục

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT

Theo đó, phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Các trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao

Chuyển các trường sau về trực thuộc Ủy ban Dân tộc: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021 - 2023.

Các đơn vị sự nghiệp công lập khoa học - công ngh

- Giữ nguyên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT.

- Giữ nguyên Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ GD&ĐT.

- Nghiên cứu chuyển Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2022 - 2025.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thông tin và truyền thông

Giữ nguyên Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT.

Các đơn vị sự nghiệp công lập khác

- Tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM thành Phân hiệu của Học viện Quản lý giáo dục tại TP.HCM (đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT).

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2022 - 2025.

- Chuyển Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực về trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT).

Thời gian thực hiện: giai đoạn đến năm 2021.

- Giữ nguyên Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

Quyết định 1292/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,741

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn