06 trường hợp DN được sử dụng NLĐ làm thêm 300 giờ/năm từ 2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
20/08/2020 10:31 AM

Từ 2021, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp theo quy định tại Bộ luật lao động 2019.

Căn cứ quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì NSDLĐ phải bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ/năm;

Trừ một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây, NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm không quá 300 giờ/năm:

(1) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời (quy định mới);

(2) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng điện, điện tử, chế biến diêm nghiệp (quy định mới);

(3) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;

(4) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

(5) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

(6) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

NLĐ làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động 2019.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,332

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn