08 trường hợp được ban hành VBQPPL theo thủ tục rút gọn từ 01/01/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
12/08/2020 10:17 AM

Quy định mới tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 đã bổ sung thêm nhiều trường hợp được ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020.

Theo đó, quy định các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo trình tự, thủ tục rút gọn như sau:

(1) Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

(2) Trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ;

(3) Trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;

(4) Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của VBQPPL để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

(Hiện hành quy định: trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của VBQPPL trong một thời hạn nhất định).

(5) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với VBQPPL mới được ban hành;

(6) Trường hợp cần ban hành ngay VBQPPL để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(7) Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ VBQPPL trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

(8) Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của VBQPPL trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Như vậy, so với quy định hiện hành (tại Điều 146 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 đã bổ sung thêm 03 trường hợp được xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn tại các mục (6), (7) và (8).

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,436

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn