Mức hỗ trợ công chức cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC tại HN

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
17/07/2020 15:02 PM

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND TP.Hà Nội về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019.

mức hỗ trợ công chức cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính

Hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng với công chức xã nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

Theo đó, ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, Thành phố hỗ trợ đối với CBCC cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019, cụ thể như sau:

- CBCC cấp xã và viên chức nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người (bao gồm: tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC cấp xã, do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bao gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Đề án 21-ĐA/TU ngày 19/6/2019 được hỗ trợ:

Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/01 người.

- Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sáp nhập thôn, tổ dân phố khi thực hiện Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 được hưởng hỗ trợ:

Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/1 người.

Trong đó: Thời điểm nghỉ công tác là thời điểm thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động và có các chức danh: Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố của thôn, tổ dân phố mới; Thời gian tính để hưởng hỗ trợ là thời gian giữ chức danh còn lại của nhiệm kỳ của thôn, tổ dân phố cũ.

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND được HĐND TP.Hà Nội thông qua ngày 07/7/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,230

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn