Tổng hợp 19 biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

24/03/2020 16:35 PM

Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tổng hợp 19 biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ
bí mật nhà nước kèm theo Thông tư 24/2020/TT-BCA

Theo đó, quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước gồm:

- Văn bản xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật nhà nước: Mẫu số 01.

- Dấu chỉ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật: Mẫu số 02.

Mẫu dấu "Tuyệt mật" ban hành kèm theo Thông tư 24/2020/TT-BCA

- Dấu ký hiệu A, B, C: Mẫu số 03.

- Dấu Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; dấu Gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước: Mẫu số 04.

- Dấu Giải mật: Mẫu số 05.

- Dấu điều chỉnh độ mật: Mẫu số 06.

- Dấu Tài liệu thu hồi; dấu Chỉ người có tên mới được bóc bì: Mẫu số 07.

- Dấu quản lý số lượng tài liệu bí mật nhà nước: Mẫu số 08.

- Dấu sao, chụp bí mật nhà nước: Mẫu số 09.

- Văn bản trích sao: Mẫu số 10.

- Dấu Bản sao: Mẫu số 11.

- Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước: Mẫu số 12.

- Văn bản ghi nhận việc chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước: Mẫu số 13.

- Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi: Mẫu số 14.

- Sổ đăng ký bí mật nhà nước đến: Mẫu số 15.

- Sổ chuyển giao bí mật nhà nước: Mẫu số 16.

- Văn bản đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước: Mẫu số 17.

- Thống kê bí mật nhà nước: Mẫu số 18.

- Sơ đồ vị trí dấu mật trên văn bản: Mẫu số 19.

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đã được đóng dấu chỉ độ mật trước ngày 01/7/2020 theo mẫu quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCA tiếp tục được bảo vệ theo quy đinh của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư 24/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và bãi bỏ Thông tư 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,780

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn