Thi tuyển Kiểm tra viên chính, cao cấp ngành Kiểm sát năm 2020

16/03/2020 14:51 PM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch 44/KH-VKSTC tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020.

Kế hoạch thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp
ngành Kiểm sát năm 2020

Theo đó, ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng ngạch như sau:

Đối với Kiểm tra viên cao cấp:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn chung của Kiểm tra viên theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13;

- Đang giữ ngạch Kiểm tra viên chính hoặc tương đương (Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Chuyên viên chính);

- Đã có thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên chính từ đủ 05 năm trở lên; trường hợp đã là Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp thì thời gian giữ ngạch đó được tính vào thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên chính;

- Có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

Đối với Kiểm tra viên chính:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn chung của Kiểm tra viên theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13;

- Đang giữ ngạch Kiểm tra viên hoặc tương đương (Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Chuyên viên);

- Đã có thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên từ đủ 05 năm trở lên; trường hợp đã là Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp thì thời gian giữ ngạch đó được tính vào thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên;

- Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện của từng ngạch nêu trên, các ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước đó (2017, 2018, 2019) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong 03 năm trước đó có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham dự kỳ thi tuyển;

- Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;

- Không trong thời gian xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật;

- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

*Điều kiện và tiêu chuẩn được xác định đến ngày cơ quan có thẩm quyền xét tuyển chọn cử dự thi. Giao người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên để đảm bảo chất lượng dự thi.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 44/KH-VKSTC ngày 16/3/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,972

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn