Thông tư 10/2020/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

02/03/2020 15:59 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Chi phí đầu tư được quyết toán

Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

 Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền.

Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Xử lý chuyển tiếp

Dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán và các hợp đồng kiểm toán độc lập đã ký trước thời điểm 10/4/2020: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018.

Thông tư 10/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020 và thay thế Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,405

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn