Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý công sản

17/01/2020 10:10 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 29/QĐ-BTC ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, công bố 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Quản lý công sản theo phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính được công bố tại Quyết định 2069/QĐ-BTC ngày 27/9/2016, bao gồm:

- Thủ tục điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ, có mã hồ sơ thủ tục hành chính B-BTC-287187-TT do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ giải quyết;

- Thủ tục thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ, có mã hồ sơ thủ tục hành chính B-BTC-287190-TT do cơ quan, đơn vị có tài sản hạ tầng đường bộ thanh lý giải quyết;

- Thủ tục bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ, có mã hồ sơ thủ tục hành chính B-BTC-287192-TT do Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải giải quyết;

- Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ, có mã hồ sơ thủ tục hành chính B-BTC-287194-TT do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ giải quyết;

- Thủ tục chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ, có mã hồ sơ thủ tục hành chính B-BTC-287196-TT do Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải giải quyết;

Quyết định 29/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,912

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn