Hướng dẫn quản lý thu BHYT với người tham gia do tổ chức BHXH đóng

31/12/2019 10:29 AM

Vừa qua BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 4857/BHXH-BT về việc quản lý thu BHYT đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng.

Công văn 4857/BHXH-BT ngày 25/12/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, yêu cầu bộ phận chính sách BHXH (Phòng Chế độ BHXH/Tổ thực hiện chính sách BHXH) thực hiện:

- Rà soát, đối chiếu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp với danh sách cấp thẻ BHYT.

- Lập Mẫu D03-TS ( danh sách người chỉ tham gia BHYT, ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH) do tổ chức BHXH đóng hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 chuyển Phòng Quản lý thu/Tổ Thu (gọi chung là Bộ phận Thu).

Lưu ý khi lập Mẫu D03-TS: Tách “Đối tượng tham gia” theo từng loại chế độ. Ví dụ:

+ Đối tượng tham gia: Hưu quân đội nguồn NSNN.

+ Đối tượng tham gia: Hưu quân đội nguồn quỹ BHXH.

+ Đối tượng tham gia: Hưu công nhân viên chức nguồn NSNN.

+ Đối tượng tham gia: Hưu công nhân viên chức nguồn quỹ BHXH.

- Hoàn thành việc lập Mẫu D03-TS hằng tháng của năm 2019 xong trước ngày 31/12/2019.

- Từ tháng 1/2020, hằng tháng, thực hiện việc lập phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng vào Mẫu D03-TS.

Đồng thời, yêu cầu bộ phận Thu thực hiện:

- Nhận Mẫu D03-TS do tổ chức BHXH đóng hằng tháng từ Bộ phận chính sách BHXH lập kể từ ngày 01/01/2019.

- Cập nhật Mẫu D03-TS hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 và hoàn thành trước 31/12/2019 vào phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Từ tháng 1/2020, hằng tháng thực hiện việc cập nhật phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4857/BHXH-BT ngày 25/12/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,333

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn