Sẽ điều tra trình độ chuyên môn NLĐ tại cơ sở hành chính trên cả nước

25/12/2019 08:41 AM

Đây là một trong những nội dung về điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Quyết định 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, tiến hành điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương;...

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tập trung vào 05 nhóm thông tin lớn sau:

- Thông tin nhận dạng cơ sở: Tên, địa chỉ, số điện thoại; Mã số thuế, mã đơn vị sử dụng ngân sách; Ngành hoạt động chính (theo VSIC 2018); Loại hình tổ chức (cơ quan thuộc hệ thống lập pháp; hành pháp; tư pháp; Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội).

- Thông tin về lao động, thu nhập của người lao động: Thông tin về người đứng đầu cơ sở; Lao động của cơ sở (phân tổ theo trình độ chuyên môn được đào tạo, giới tính, độ tuổi, loại lao động); Thu nhập của người lao động năm 2020.

- Kết quả thu, chi năm 2020: Tổng thu (Bao gồm các khoản thu từ ngân sách nhà nước; thu từ hoạt động của cơ sở; thu từ ủng hộ, viện trợ của cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước; các khoản thu khác); Tổng chi (Bao gồm chi hoạt động; chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ; các khoản chi khác).

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính: Hạ tầng công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn, quản lý tại cơ sở hành chính; Các thông tin khác.

- Nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá: Thông tin về tài sản cố định (Nguyên giá; Giá trị hao mòn TSCĐ); Đất (Tổng diện tích đất cơ sở hành chính đang sử dụng, trong đó: Diện tích đã cấp chứng nhận quyền sử dụng đất).

Cuộc điều tra cơ sở hành chính được tiến hành vào năm 2021. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021.

Kết quả cuộc điều tra chính thức công bố vào trước ngày 30/12/2021.

Quyết định 1096/QĐ-BNV chính thức có hiệu lực từ ngày 23/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn