Bộ luật Lao động 2019: Không còn khái niệm 'lương tối thiểu ngành'

17/12/2019 13:52 PM

Hiện hành, theo Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.

File Excel tính số tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 không còn quy định khái niệm mức lương tối thiểu ngành.

Cụ thể, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

(Hiện hành, mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành).

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về mức lương tối thiểu như sau:

- Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

- Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 91 Bộ luật Lao động 2019; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ luật Lao động 2012.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,441

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn