Từ 2020, NLĐ tăng số tiền đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai

28/11/2019 09:54 AM

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thì người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng vào quỹ phòng, chống thiên tai.

File Word Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2020

thiên tai

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đồng thời, tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020.

Như vậy, số tiền người lao động đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tại cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định nêu trên. Cụ thể như sau:

Vùng

Số tiền đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai (với trường hợp người lao động có chế độ làm việc 22 ngày/tháng; nghỉ hằng tuần 02 ngày_chủ nhật và thứ bảy)

Số tiền đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai (với trường hợp người lao động có chế độ làm việc 26 ngày/tháng; nghỉ hằng tuần 01 ngày_chủ nhật)

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2020

I

190.000 đồng

200.909 đồng

160.769 đồng

170.000 đồng

II

168.636 đồng

178.182 đồng

142.692 đồng

150.769 đồng

III

147.727 đồng

155.909 đồng

125.000 đồng

131.923 đồng

IV

132.727 đồng

139.545 đồng

112.308 đồng

118.077 đồng

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,530

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn