Tăng mức đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

27/11/2019 10:50 AM

Ngày 25/11/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó quy định mức đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập như sau:

- Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 6,5 tỷ đồng (hiện hành là 5 tỷ đồng);

- Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1,3 tỷ đồng (hiện hành là 1 tỷ đồng);

- Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 130 triệu đồng (hiện hành là 100 triệu đồng);

- Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 25 triệu đồng (hiện hành là 20 triệu đồng).

Đồng thời quy định hồ sơ thành lập quỹ bao gồm:

- Đơn đề nghị thành lập quỹ;

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên, tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 93/2019/NĐ-CP;

- Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 11, Điều 12 hoặc Điều 13 Nghị định 93/2019/NĐ-CP. Sáng lập viên thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;

- Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ;

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ.

Hiện hành chỉ yêu cầu: Đơn đề nghị thành lập quỹ; Dự thảo điều lệ quỹ; Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 30/2012/NĐ-CP; Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định 30/2012/NĐ-CP.

Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020 và thay thế Nghị định 30/2012/NĐ-CP.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,927

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn