Phải ký hợp đồng với nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã

08/11/2019 15:05 PM

Nội dung được quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo quy định mới, nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Hiện hành, nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã và các chế độ thù lao khác (nếu có).

Bên cạnh đó, các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính sau:

- Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.

Như vậy, từ ngày 01/01/2020, các điểm Bưu điện - Văn hóa xã sẽ được cung ứng thêm dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư 11/2019/TT-BTTTT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Hoàng Thái

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,452

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn