Thêm 9 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực từ ngày 01/9/2019

07/10/2019 10:35 AM

Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ toàn bộ 09 VBQPPL sau đây:

- Thông tư liên bộ 18-VHTT-GDĐT/ TTLB ngày 15/3/1994 về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học.

- Quyết định 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 12/4/2000 về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

- Quyết định 30/2002/QĐ-BVHTT ngày 09/12/2002 ban hành Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT ngày 31/01/2005 ban hành bản “Định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa - Thông tin”.   

- Thông tư 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường.

- Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT ngày 08/8/2006 tin về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.  

- Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá “, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương.

- Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 07/03/2012 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011-2015.

- Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 quy định về tổ chức lễ hội.

Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL chính thức có hiệu lực ngày 01/9/2019

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,239

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn