Sẽ công khai danh tính cán bộ, công chức vi phạm trên Cổng TTĐT

30/09/2019 09:17 AM

Đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kế hoạch 4312/KH-BNV ngày 09/9/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động quản lý như sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;

Cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch này; kịp thời sửa đổi, bổ sung vào kế hoạch công tác cho phù hợp, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện kế hoạch này được hiệu quả.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 4312/KH-BNV ngày 09/9/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,483

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn