Thêm trường hợp sĩ quan công an được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn

03/09/2019 15:18 PM

Đây là điểm mới của Luật Công an nhân dân 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) về thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các trường hợp sĩ quan công an được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn được quy định như sau:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn.

Như vậy, so với quy định tại Luật Công an nhân dân 2014, quy định hiện hành đã bổ sung thêm trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân thì có thể được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn.

Bên cạnh đó, trường hợp thăng cấp bậc hàm vượt bậc được quy định như sau:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm từ 02 bậc trở lên thì được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

So với quy định trước đây, bổ sung thêm trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thì có thể được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,374

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn