Cập nhật Văn bản hợp nhất quy định tuyển dụng, nâng ngạch công chức

17/08/2019 13:56 PM

Ngày 03/7/2019, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Văn bản này hợp nhất 06 Thông tư sau đây:

- Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2011;

- Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2012;

- Thông tư 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2013;

- Thông tư 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2015;

- Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017;

- Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn