Điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế 2019

02/08/2019 16:40 PM

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 4203/BYT-TCCB hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế khi bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự thi.

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có phẩm chất đạo đức tốt;

Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng.

- Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng.

- Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi.

Lưu ý: đơn vị chỉ cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế đối với những viên chức đã có hoặc đang học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4203/BYT-TCCB ngày 23/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,918

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn