Đề xuất chính sách với thanh niên có triển vọng tài năng

19/07/2019 08:54 AM

Đây là nội dung nổi bật về chính sách đối với thanh niên tại Dự thảo Luật Thanh niên.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Dự thảo, chính sách với thanh niên có triển vọng tài năng như sau:

- Nhà nước có chính sách phát hiện, nuôi dưỡng, cấp học bổng; thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ thanh niên có triển vọng tài năng trong các ngành, lĩnh vực.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý và cung cấp thông tin về thanh niên có triển vọng tài năng cho các cơ quan, tổ chức.

- Tôn vinh, khen thưởng thanh niên có tài năng đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện hành, Luật Thanh niên 2005 quy định chính sách của Nhà nước đối với thanh niên có tài năng:

Nhà nước có cơ chế, chính sách để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những thanh niên có năng khiếu, có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, lao động, sản xuất, kinh doanh, quản lý, an ninh, quốc phòng, văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao để trở thành những người tài năng.

Tôn vinh và tạo điều kiện cho thanh niên tài năng phát triển và làm việc để phát huy khả năng đóng góp cho đất nước.

Ngoài ra, trong học tập, Nhà nước có chính sách, chương trình giáo dục đạo đức, lý tưởng hoài bão, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Đồng thời, Nhà nước có chính sách:

- Để bảo đảm thanh niên được học tập đạt trình độ giáo dục phổ cập;

- Cung cấp thông tin, định hướng, tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng giáo dục, đào tạo nghề;

- Trang bị kỹ năng sống;

- Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp;

- Nâng cao trình độ ngoại ngữ; giáo dục kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng internet phù hợp với khả năng và lứa tuổi.

Xem chi tiết đề xuất về chính sách đối với thanh niên tại Dự thảo Luật Thanh niên.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,520

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn