Tư vấn bảo hiểm phải có trình độ đại học trở lên

04/07/2019 13:59 PM

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó có quy định về tư vấn bảo hiểm.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có văn bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc nước ngoài cấp.

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,449

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn