Điện và xăng vừa tăng giá, sắp tới tiền lương sẽ tăng mạnh

06/05/2019 09:52 AM

Giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá xăng vừa được điều chỉnh tăng và sắp tới tiền lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ ngày 01/7/2019

Tiền lương

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2019.

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Đây là nội quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành. Sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới để hiện thực hóa quy định nêu trên.

Sau 12 tháng (tính từ ngày 01/7/2018 đến ngày 01/7/2019) lương cơ sở được điều chỉnh tăng hơn 7,19%; còn giá điện sau gần 16 tháng (tính từ ngày 01/12/2017 đến ngày 20/3/2019) được điều chỉnh tăng 8,36%. Như vậy, tính bình quân theo tháng thì tốc độ tăng lương cơ sở nhiều hơn tăng giá điện.

Với việc tăng tiền lương cơ sở từ ngày 01/7/2019, không những cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang được hưởng lợinhiều đối tượng khác cũng vui cùng.

Ví dụ: Người lao động cũng được tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi kể từ ngày 01/7/2019 vì lương cơ sở tăng.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 114,458

Bài viết về

Lương cơ sở 2019

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn