Tin vui cho người bệnh chuyển tuyến hưởng quyền lợi BHYT

19/04/2019 08:21 AM

Ngày 11/4/2019, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn 1155/BHXH-CSYT hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) khi người bệnh chuyển tuyến.

Bảo hiểm y tế

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chấm dứt ngay tình trạng “cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến từ chối giải quyết hưởng BHYT hoặc yêu cầu người bệnh quay về cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển tuyến để xác nhận mức hưởng BHYT nếu không thấy lịch sử khám chữa bệnh ở cơ sở nơi chuyển tuyến trên Hệ thống thông tin giám định BHYT”.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển tuyến thì vẫn phải căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

Đồng thời đề nghị cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám chữa bệnh BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thức đợt điều trị nội trú của người bệnh theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,514

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn