Cập nhật 03 biểu mẫu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

05/04/2019 09:54 AM

Ngày 07/3/2019, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội đã có Công văn 114/LĐLĐ về ban hành biểu mẫu hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, giúp doanh nghiệp (DN) và Công đoàn cơ sở tham khảo thực hiện đúng theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP.

Theo đó, ban hành 03 biểu mẫu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn TP.Hà Nội, cụ thể:

- Mẫu xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Mẫu 1).

Mẫu này áp dụng đối với DN có từ 10 lao động trở lên, các doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở bằng văn bản.

Mẫu Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Mẫu 1)

- Mẫu Biên bản Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc (Mẫu 02).

- Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động (Mẫu 3).

Áp dụng đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên. Riêng doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm.

Lưu ý: Các biểu mẫu trên áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (đã thành lập Công đoàn hoặc chưa thành lập tổ chức Công đoàn), trừ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng lao động.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn và biểu mẫu kèm theo Công văn 114/LĐLĐ ngày 07/3/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,736

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn