Nội dung dự toán chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN năm 2019

04/04/2019 11:18 AM

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn 1196/LĐTBXH-ATLĐ về việc triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, mức dự toán tạm tính 210 triệu đồng/một Sở LĐ-TB&XH sẽ được chi cho một số nội dung về quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN năm 2019 như sau:

- Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát gồm: Hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Chi hỗ trợ công tác quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo, văn phòng phẩm, phí bưu chính.

Ngoài các nội dung trên, trong quá trình thực hiện, nếu còn những chi phí liên quan đến công tác quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN thì đề nghị Sở LĐ-TB&XH bổ sung và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1196/LĐTBXH-ATLĐ ngày 28/3/2019.

Kim Gấm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,905

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn