Đơn vị sự nghiệp có từ 200 NLĐ trở lên phải thực hiện kiểm toán nội bộ

16/03/2019 11:13 AM

Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: có tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số người lao động hiện có (bao gồm: số biên chế có mặt, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) trong một năm từ 20 tỷ đồng trở lên;

- Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng từ 200 người lao động trở lên.

Ngoài ra, Nghị định 05/2019 còn quy định về công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước như sau:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (CP) phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP.

- UBND cấp tỉnh phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại UBND cấp tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ ở các đơn vị nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,139

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn