Từ 05/4/2019, thỏa thuận về hụi phải thể hiện bằng văn bản

20/02/2019 15:25 PM

Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) vừa được Chính phủ ban hành với nhiều nội dung nổi bật.

>> Lãi suất dây hụi không vượt quá 20%/năm

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo quy định mới, thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Thay vì, thoả thuận về họ có thể được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản như quy định tại Nghị định 144/2006/NĐ-CP.

Trường hợp thỏa thuận về dây họ được sửa đổi, bổ sung thì văn bản sửa đổi, bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản và có thể công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu.

Bên cạnh đó, Nghị định 19/2019 cũng quy định về điều kiện làm thành viên dây họ. Cụ thể như sau:

- Thành viên là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ.

- Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

Nghị định 19/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 144/2006/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 05/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,726

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn