Sẽ sửa đổi quy định về đóng và hưởng bảo hiểm xã hội

12/09/2018 15:08 PM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để rà soát sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội khi thực hiện mức lương tối thiểu theo giờ.

Cũng theo Nghị quyết này, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cũng có trách nhiệm rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ; Hội đồng Tiền lương quốc gia; cơ chế quản lý tiền lương bảo đảm Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; các quy định về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động trong Bộ luật lao động sửa đổi.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,958

Bài viết về

Thông tin mới liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn