Đã cập nhật được Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

07/07/2017 11:28 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vừa cập nhật được Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 (được Quốc hội thông qua vào ngày 20/6/2017). Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau:

- Bãi bỏ Điều 292 quy định về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

- Sửa đổi, bổ sung 139 Điều; bổ sung 01 Điều mới; bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy tại một số Điều, Khoản, Điểm khác Bộ luật hình sự 2015.

Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Trong những nội dung sửa đổi có thể kể đến việc sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm tố giác tội phạm của người bào chữa tại Điều 19:

“Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa”.

Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 số 12/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,257

Bài viết về

Tổng hợp điểm mới Bộ luật Hình sự (có hiệu lực từ 01/01/2018)

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn