Những “ưu tiên” cho người phạm tội có nơi cư trú rõ ràng

25/10/2017 09:43 AM

Đây là một trong những quy định mới đáng chú ý của Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi năm 2017) so với Bộ luật hình sự 1999 (được sửa đổi năm 2009).

Theo đó, trong một số trường hợp nhất định thì người phạm tội có nơi cư trú rõ ràng sẽ được “ưu tiên” hơn người không có nơi cư trú rõ ràng. Cụ thể, “có nơi cư trú rõ ràng” là điều kiện cần để áp dụng hình phạt/chính sách có lợi cho người phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Áp dụng cải tạo không giam giữ thay cho hình phạt tù

Điều 36. Cải tạo không giam giữ

1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Điều 38. Tù có thời hạn

2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.

Tha tù trước thời hạn

2. Tha tù trước thời hạn, tha tù trước hạn có điều kiện

Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

...

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

c) Có nơi cư trú rõ ràng;

Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện

1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

d) Có nơi cư trú rõ ràng.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,355

Bài viết về

Tổng hợp điểm mới Bộ luật Hình sự (có hiệu lực từ 01/01/2018)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn